Korxonamiz sinov va o’lchov laboratoriyasi O’zbekiston Respublikasi akkreditatsiya tizimida O’zDSt ISO/IEC 17025:2007 standarti talablariga muvofiq 15 mart 2016 yil № UZ.AMT.07.MAI.985-sonli akkreditattsiya guvohnomasiga ega bo’ldi. Akkreditatsiya guvoxnomasiga muvofiq quyida ishlar amalga oshiriladi:
1. Payvand choklari chuqurligi va uzunligini EDS-T-7123, GMW 14057 ва GMW 14058 standartlari talablari bo’yicha aniqlash
2.Sirqishga sinash MIP 16464055-001:2016 standarti talablari asosida: “Leak Test”, “Leak Master”larni tekshirish va mahsulotlarni sirqishga (germetiklikka) sinash.